Općinski načelnik Općine Vrhovine donio Upute za izradu plana proračuna Općine Vrhovine za 2014 godinu.

Općinsko izborno povjerenstvo u Općini Vrhovine objavljuje pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Vrhovine i općinskog Vijeće Općine Vrhovine. Izvješće o troškovima...

Općinski načelnik Općine Vrhovine Milorad Delić. bacc. iur. i predsjednik Udruge “Rudopolje Moje“ Jovan Ivanišević su dana 15.04.2013. godine, nakon višemjesečnih priprema...

Donesen zaključak o prenamjeni sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2012. godini na području Općine Vrhovine. Iz sredstava prikupljenih...

Zaključak o Izvješću o informiranju u 2010_ godiniIzvješće službenika za informiranje za 2011_ godinuOdluka o ustrojavanju Kataloga informacija i načinu ostvarivanja prava na informaciju Zahtjev...

Općina Vrhovine poziva sve građane Općine Vrhovine da završno sa 31.12.2011 godine prijave nezakonito sagrađene građevine na području općine radi njihove legalizacije.

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 86/2012.) Općinski načelnik Općine VrhovineP o z i v asve vlasnike nezakonito izgrađenih objekata...

Općinsko Vijeće općine Vrhovine usvojilo Izvješće Općinskog načelnika o stanju okoliša u općine Vrhovine.