Pročelnik JUO - Marijana Orešković, upravni pravnik

Upravni referent za administrativno-upravne poslove - Daliborka Kolak