Dražen Borić - predsjednik Vijeća mjesnog odbora Donji Babin Potok  
Milorad Kovačević - zamjenik predsjednika Vijeća mjesnog odbora Donji Babin Potok