Milan Biga (mlađi) - predsjednik Vijeća mjesnog odbora Gornji Babin Potok 
Milan Biga (stariji) - zamjenik predsjednika Vijeća mjesnog odbora Gornji Babin Potok